Хамалски услуги

Преместване на апартамент в София и страната

Преместване на апартамент е свързано с преместване на мебели – това е дълъг и трудоемък процес, изискващ много сили и време. За да сте сигурни, че смяната на жилището ще мине благополучно е, необходимо да подходите с максимална отговорност към неговото организиране. Самостоятелно да се справите с преместване на апартамент, всички вещи и предмети е практически невъзможно и при това ще загубите много сили и полезно време. Затова е добре да се обърнете към специалисти.

Професионалистите, осъществявайки преместването на целия ви дом трябва да ви гарантират, че установените срокове ще бъдат спазени, счупване или загуба на имущество е не мислимо. Както трябва да получите гаранция за липса на разходи, които не са били отначало планирани и главното, преместването трябва да мине с максимален комфорт за собствениците.

Като правило, преместване на апартамент започва с подготвителния етап, на които се определят и фиксират от сътрудниците на компанията обема на превозваните вещи, като след това се оценява стойността, договарят допълнителните условия и се определя времето за превоз.

На стойността на услугата влияе цената на наема на транспорт, която варира в зависимост от размера на фургона, времето на престои на камиона и в някои случаи, дистанцията между старото и новото място. Също се отчита стойността на работата на специалистите, които ще изпълнят демонтаж и монтаж на мебелите, работата по натоварване и разтоварване, опаковане и маркиране. Влияние оказва също времето и числеността на бригадата. И, разбира се, върху общата стойност на услугите влияе цената на опаковъчния материал.

Компанията, осъществявайки преместване и извозване на имущество, носи материална отговорност за съхраняване на вашите вещи. Затова е важно преди всичко в деня преди преместването да се зафиксират, какви евентуални повреди, драскотини, зацапвания или дефекти биха възникнали. Тогава, в случаи на възникване на повреда при превоза, компанията ще бъде длъжна да поеме нанесените вреди.

Във връзка с това е важно да се използват специален опаковъчен материал. Освен това, специалистите изпълняващи опаковъчните работи трябва да бъдат обучени с технологията на опаковка, а превозването трябва да бъде изпълнено на удобни места, където може да се укрепи и фиксира товара.

Накратко, за да бъдете спокойни за съхранение на превозното имущество и да не губите сили и време, доброто решение е да се обърнете към специалисти. При избирането на такава компания следва щателно да обърнете внимание на техния опит, отзиви и условия за превоз на компанията.