Хамали и цени

Междуградски транспортни услуги с микробуси и камиони

От дълги времена основата, на която се крепи между градската търговия е доставката на стоките с транспортни услуги. В  наше време  доставката на стоки между градовете е много опростена, но въпреки всичко в нея има свои тънкости и нюанси. Именно за това ще стане на въпрос в тази статия.

При доставка на товари между градовете се налага да се преминат много населени места, с ограничения и изисквания за превоз на товари според нашето законодателство. Но, тези бариери са лесно преодолими с помощта на професионалисти в транспортната сфера – експедиторите. Те не само ще изготвят маршрута на движение, но и ще подберат необходимото транспортно средство за превоз на товара, отчитайки неговата спецификация и риск при превоза.

За успешният превоз на товара през територията на други градове е, нужно предварително да се подбере правилно транспортното средство за превоза на доставката. При  това е нужно да се отчете характера на превозваната доставка и срока й до новото место назначение.

Автомобилният транспорт е най-използваният вид транспортно средство в сферата на между градските товарни превози. При прехване на товари може предварително да се предвиди маршрута на доставка и всичките нюанси, свързани с превоза.

Наред с автотранспорта – влаковия, авиационния и морския също имат своите преимущества при превозването на определени видове товари, в скоростта на доставка и обем на доставеният товар.

При избора за способа на товарния превоз главна цел е оптимизацията на финансовите и времевите разходи. Всички горе изброени фактори е нужно да бъдат съизмерими с рисковете по товара, които трябва да бъдат предвидени при различните видове превози и само след това може да се счита, че транспортното средство за превоз на товара е избрано правилно.

Но, не трябва да се забравя също и оформянето на документите, които е задължително да съпътстват стоката – фактури, проформи фактури, приемно предавателни протоколи и др. Колкото по-грамотно са оформени документите на превозваният товар (договор за доставка, лиценз, санитарно хигиенни изисквания и др.) толкова успеха на транспортирането е изцяло гарантиран.