Евтино изнасяне на стари мебели

Евтино изнасяне на стари мебели

Рециклирането на стари мебели е услуга, пряко свързана с изнасяне на стари мебели!

В края на краищата ненужните мебели не могат просто да бъдат изхвърлени, на сметището за отпадъци. Такива трябва да бъде взети в фирма, която се занимава с изхвърляне и изнасяне на стари мебели.

евтино изнасяне на стари мебели

Работата на фирма по евтино изнасяне на стари мебели е: събиране, сортиране, обработване и рециклиране на мебели.

В резултат на това, от стари дивани, шкафове, скринове и други интериорни елементи, или материали, прехвърлени в преработка остават само суровина. Последната понякога повторно влиза в употреба, а в други ситуации бива изцяло унищожавана.

Въпреки това, за рециклиране на мебели е необходимо да се свържете с фирма, тъй като нейните дейности са насочени към обработка, но не и за доставка на мебели. Въпросите за разглобяването, изнасянето и премахването на стари мебели за рециклиране се определят от съответния ред във фирмата.

Цената за рециклиране на мебели се определя на база елементите и сложността по отстраняване и товарене.

евтино изнасяне на стари мебели

Всичко около евтино изнасяне на стари мебели се случва по следния начин:

  1. Подготвителна работа по изнасяне на стари мебели

След изнасяне на стари мебелите, нашият екипаж (товарен транспорт и товарачи) изпращат до съоръжението, където  се демонтират мебелите. Всички вградени компоненти се демонтират. Ако е необходимо, за удобство при извеждането, служители може да направят някои странични процедури по демонтаж на по-малки части, с цел олекотяване на предметите.

  1. Преместване и товарене на мебели

След това товарачите изваждат мебелите. Понякога се налага да използват асансьор. Но ако няма такава възможност, те изнасят мебелите по стъпалата, след това ги товарят на специален товарен транспорт. Цялата работа се извършва бързо, спретнато и професионално.

  1. Изнасяне на стари мебели за рециклиране

Транспортът на стари мебели се извършва предимно от професионално обучехте екипи. Много от тях са преминали и допълнителни квалификации по дезинфекция на обзавеждане и помещения. Това се налага, когато жилищата са изоставени ли преди това са били обитавани от починали хора. Почистването след смърт на апартаменти е една от услугите на фирма по евтино изнасяне на стари мебели. Тази компактна форма за изнасяне на стари мебели, позволява да се отървете от всичко излишно.

  1. Разтоварване на мебелите на депо и изхвърляне

изнасяне на стари мебели

Старите мебели се изнасят в специално депонирано сметище, където се поемат от фирмата за рециклиране. Мебелите са счупени и сортирани по материали (дърво, метал, тапицерия, пълнител и др.), някои, от които са изпратени за рециклиране, а други се унищожават.

В резултат от рециклирането нищо от старото обзавеждане не остава. Някои от частите му се обработват и унищожават. По този начин мебелите не увреждат околната среда и не замърсяват околната среда. Ето защо е важно и винаги е необходимо да се използват услугите на фирми по евтино изнасяне на стари мебели.